VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ VỚI khách hàng cá nhân

VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) là hình thức cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là NHNN) đối với các ngân hàng trên cơ sở cầm cố GTCG thuộc sở hữu của ngân hàng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

Vay cầm cố giấy tờ có giá (GTCG) là như thế nào

Cầm cố giấy tờ có giá là việc NHNN nắm giữ bản gốc GTCG, hoặc yêu cầu ngân hàng chuyển khoản GTCG vào tài khoản của NHNN mở tại Trung tâm giao dịch chứng khoán để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho một hay nhiều khoản vay cầm cố của ngân hàng tại NHNN.

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá lãi suất như thế nào

Mức lãi suất tái cấp vốn mà NHNN áp dụng khi thực hiện cho vay cầm cố đối với các ngân hàng tại thời điểm giải ngân khoản vay và duy trì trong suốt thời hạn cho vay. Lãi suất tái cấp vốn được NHNN công bố trong từng thời kỳ.

Trường hợp dư nợ vay cầm cố bị chuyển sang nợ quá hạn thì ngân hàng phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay ghi trên hợp đồng tín dụng.

Đối tượng được vay cầm cố tại NHNN: 

Đối tượng được vay cầm cố tại NHNN phải có đủ các điều kiện cho vay cầm cố, gồm:

 • Là các tổ chức tín dụng được phép và không bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt;
 • Có GTCG đủ tiêu chuẩn cầm cố theo quy định của NHNN;
 • Có hồ sơ đề nghị vay cầm cố tại NHNN;
 • Không có dư nợ quá hạn tại NHNN tại thời điểm xin vay;
 • Có cam kết về sử dụng tiền vay cầm cố đúng mục đích và trả nợ (gốc và lãi) cho NHNN đúng thời gian quy định.

Nguyên tắc cho vay cầm cố GTCG:

Việc cho vay cầm cố của NHNN đối với các ngân hàng thực hiện theo các nguyên tắc sau:

 • Khoản cho vay cầm cố được bảo đảm bằng các GTCG đủ tiêu chuẩn theo quy định của NHNN;
 • Cho vay cầm cố giấy tờ có giá nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng tạm thời thiếu hụt khả năng thanh khoản;
 • Ngân hàng được vay cầm cố phải hoàn trả vốn vay NHNN (cả gốc và lãi) đầy đủ và đúng hạn.

Danh mục các loại giấy tờ có giá được cầm cố:

VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
VAY CẦM CỐ GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Tín phiếu Ngân hàng nhà nước;
 • Trái phiếu Chính phủ gồm: Tín phiếu Kho bạc, Trái phiếu Kho bạc, Trái phiếu công trình Trung ương, Công trái xây dựng Tổ quốc, Trái phiếu Chính phủ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (trước đây là Quỹ hỗ trợ phát triển) được Thủ tướng Chính phủ chỉ định phát hành;
 • Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh gồm: Trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn; Trái phiếu do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành được Chính phủ bảo lãnh thanh toán 100% giá trị gốc, lãi khi đến hạn;
 • Trái phiếu Chính quyền địa phương do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát hành;
 • Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ (trong trường hợp TCTD đã sử dụng hết giấy tờ có giá cấp I và II)
 • Các GTCG khác do Thống đốc NHNN quy định trong từng thời kỳ.

Thời hạn cho vay cầm cố GTCG:

Thời gian cho vay cầm cố giấy tờ có giá tại các ngân hàng tối đa là 1 năm. Căn cứ mục đích vay vốn Ngân Hàng sẽ quyết định thời hạn cho vay, kỳ hạn thu hồi nợ trong từng trường hợp cụ thể. Đối với một số trường hợp đặc biệt, ngân hàng có thể xem xét gia hạn khoản vay cầm cố nhưng thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn cho vay lần đầu.

Mức cho vay cầm cố giấy tờ có giá: 

Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ, nhu cầu vay vốn, giá trị GTCG làm bảo đảm và dư nợ các khoản vay khác của ngân hàng tại NHNN, NHNN quyết định mức cho vay cầm cố đối với ngân hàng xin vay. Mức cho vay tối đa không vượt quá giá trị GTCG làm bảo đảm được quy đổi theo quy định của NHNN.

Hồ sơ đề nghị cầm cố:

 • Giấy đề nghị vay cầm cố tại NHNN;
 • Bảng kê các GTCG đề nghị cầm cố để vay vốn tại NHNN có xác nhận của tổ chức phát hành, đại lý phát hành hoặc tổ chức lưu ký;
 • Một số chỉ tiêu về nguồn vốn và sử dụng vốn của ngân hàng; Tình hình giao dịch của ngân hàng với NHNN; Bảng tính toán nhu cầu vay vốn VND từ NHNN;
 • Bảng cân đối kế toán của ngân hàng tại thời điểm gần nhất.

Quy trình đăng ký vay cầm cố giấy tờ có giá

 • Bước 1: Liên hệ đăng ký vay cầm cố giấy tờ có giá tại các Ngân Hàng
 • Bước 2: chờ đợi Ngân Hàng xem xét về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho vay cầm cố.
 • Bước 3: Sau khi nhận được thông báo về việc chấp thuận cho vay cầm cố của NHNN, ngân hàng xin vay phải tiến hành chuyển giao các GTCG để làm tài sản cầm cố cho NHNN.
 • Bước 4: Sau đó, Ngân Hàng sẽ thực hiện cho vay cầm cố GTCG theo đúng danh mục GTCG đã được phê duyệt, ký hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân theo quy định.
 • Bước 5: Khi ngân hàng trả hết nợ vay gốc và lãi, Ngân Hàng sẽ hoàn trả cho ngân hàng các GTCG đã được sử dụng làm tài sản cầm cố.
5/5 - (11 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0901014884